,

Najważniejsze zagadnienia związane z równością płci w miejscu pracy

Awatar Jolanta Janikowska

W swoim miejscu pracy spędzamy sporą część naszego życia. Ważne jest, by każdy czuł się w niej komfortowo. Jeszcze do niedawna często mówiono o wyraźnych nierównościach względem umiejętności i możliwości kobiet. Dziś sytuacja wyraźnie się zmieniła. Płeć damska doczekała się sprawiedliwego traktowania i powoli konkuruje z mężczyznami pod względem zarobków, wykształcenia i tak dalej.

W dzisiejszym artykule wspólnie przyjrzymy się kwestii nierówności płci w miejscach pracy i sprawdzimy perspektywy kobiet na nadchodzące lata. Wiele słyszy się o tym, że kobiety mogą nieoczekiwanie wyjść przed szereg, jeśli chodzi o możliwości i traktowanie, co mogłoby wskazywać, że sytuacja mająca miejsce jeszcze kilka lat temu całkowicie się odmieni.

Nierówności płciowe w miejscu pracy

Do niedawna praca kojarzona była z robotą fizyczną, a więc mężczyźni byli z nią utożsamiani na pierwszym miejscu. Fachowcy i robotnicy idealnie sprawdzają się w zawodach. Kobiety w tym samym czasie zajmowały się domem lub po prostu były bezrobotne. Oczywiście istniały miejsca pracy przeznaczone dla kobiet, jednak granice były wyraźnie postawione względem tego, kto jest w czym najlepszy.

Współcześnie wspomniane nierówności zanikają. Pojawia się wiele nowych miejsc pracy, głównie tych biurowych. Do takiej pracy idealnie nadają się kobiety. Dodatkowo wpływ na zanikanie nierówności pracy ma również samo podejście kobiet do tego tematu. Wiele z nich wygrywa swoją pewnością siebie i wciąż rozwija się w kierunku samorozwoju i pewności siebie.

Popularne nierówności w miejscach pracy

To, że sytuacja ma się lepiej, a nierówności zanikają, nie oznacza, że nie spotykamy się z nadużyciami. Zebraliśmy kilka najważniejszych problemów, które nadal powszechnie występują.

Dostęp do awansu zawodowego – powszechnie uważa się, że kobiety mają trudności z uzyskaniem awansu na wyższe stanowiska. Powodem takiego stanu rzeczy są stereotypy płciowe i brak wsparcia ze strony przełożonych.
Przerwy w karierze – powszechnie wiadomo, że ciężko jest wrócić do pracy po dłuższej przerwie spowodowanej na przykład urlopem macierzyńskim. Wiele kobiet spotyka się z przykrą sytuacją, gdy po powrocie dość szybko muszą szukać nowego stanowiska.
Dyskryminacja i molestowanie – kobiety są szczególnie molestowane i dyskryminowane. Szefostwo i współpracownicy często traktują kobiety odgórnie i przedmiotowo. Oczywiście w zależności od zakładu pracy, kobiety mają się lepiej lub gorzej, a nawet czasem mogą być szantażowane.

To zaledwie kilka nierówności, z którymi najczęściej borykają się kobiety. Może być ich znacznie więcej, patrząc na problemy osób, które decydują się na zgłaszanie tego typu praktyk do odpowiednich organów.

Jak walczyć z nierównościami

Kilka czynników i pewne standardy promujące równość powinny być elementem życia codziennego pracowników a każdej firmie. Polityka równościowa może zapewnić sprawiedliwe traktowanie niezależnie od płci i przekonań religijnych.

Rekrutacja i jej odpowiednia różnorodność powinna już od początku zniwelować ryzyko dyskryminacji i uprzedzeń. Warto stawiać na kadrę, która jest wolna od toksycznych przekonań. Warto stawiać na kadrę damską.

Wspieranie równowagi między życiem prywatnym i zawodowym jest ważne z wielu powodów. Troska o rodzinę nie może być piętnowana, a powinna stać się wzorem do naśladowania.

Awatar Jolanta Janikowska