O piśmie

Awatar Jolanta Janikowska

„uniGENDER” jest recenzowanym (od nr 1/2007(3)) czasopismem naukowym publikowanym w sieci trzy razy do roku (począwszy od 2006 roku) nieafiliowanym ani przy żadnej uczelni, ani przy innej organizacji czy instytucji.

Magazyn jest z założenia forum wymiany myśli naukowej z zakresu problematyki kulturowo-społecznej płci. Naszym celem jest nie tylko uprawianie pogłębionej refleksji na temat kategorii gender, ale również dbanie o wysoką jakość analiz, dyskusji etc. rozmaitych aspektów rzeczywistości pod kątem gender. Chcemy dążyć przy tym do współpracy, integracji i rozwoju środowiska naukowego.

Pismo ma charakter interdyscyplinarny. Na łamach pojawiają się teksty z różnych dziedzin wiedzy o świecie. Publikujemy m.in. artykuły naukowe, interpretacje, streszczenia, eseje, recenzje z książek, informacje i sprawozdania z konferencji naukowych. Będziemy przy tym dbać o to, by jednym z elementów prezentowanych tekstów była perspektywa badawcza z zakresu kategorii kulturowo-społecznej tożsamości płci i tego wszystkiego, co się znajduje w orbicie jej zainteresowań.

Rada Naukowa
(od nr 1/2007 (3))
dr Alessandro Amenta

prof. dr hab. Jolanta Brach-Czaina

dr Adam Buczkowski

dr hab. Anna Burzyńska

prof. dr hab. Bożena Chołuj

dr Agnieszka Gajewska

dr Izabela Filipiak

prof. dr hab. Wiesław Godzic

dr Agnieszka Graff

prof. dr hab. Inga Iwasiów

dr Marzenna Jakubczak

dr Agata Jakubowska

dr Dobrochna Kałwa

dr Tomasz Kitliński

dr hab. Krystyna Kłosińska

prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński

dr Jacek Kochanowski

dr Anna Nacher

prof. dr hab. Elżbieta Oleksy

dr hab. Małgorzata Radkiewicz

dr Dagmara Rode

dr Maria Solarska

prof. dr hab. Grażyna Stachówna

dr hab. Tomasz Szlendak

dr Anna Tylikowska

dr Bożena Umińska

dr Sławomira Walczewska

Awatar Jolanta Janikowska